تصویر پروفایل

zahra_ahmadiآفلاین

  • 23

    نوشته‌ها

  • 0

    نظرات

  • 177

    بازدیدها

پروژه راه اندازی ماژول MAX6675 توسط برد AVR Wizard

راهنما راه اندازی ماژول MAX6675 توسط برد AVR Wizard هدف از این آموزش چگونگی برقراری ارتباط با یک سنسور دیجیتال و راه اندازی یک LCD...

بیشتر بخوانید

پروژه راه اندازی ماژول MPU9250 توسط برد AVR Wizard

راهنما راه اندازی ماژول MPU9250 توسط برد AVR Wizard هدف از این آموزش چگونگی برقراری ارتباط با یک سنسور دیجیتال و راه اندازی یک LCD...

بیشتر بخوانید

پروژه راه اندازی ماژول MPU6050 توسط برد AVR Wizard

راهنما راه اندازی ماژول MPU6050 توسط برد AVR Wizard هدف از این آموزش چگونگی برقراری ارتباط با یک سنسور دیجیتال و راه اندازی یک LCD...

بیشتر بخوانید

پروژه راه اندازی ماژول MAG3110 توسط برد AVR Wizard

راهنما راه اندازی ماژول MAG3110 توسط برد AVR Wizard هدف از این آموزش چگونگی برقراری ارتباط با یک سنسور دیجیتال و راه اندازی یک LCD...

بیشتر بخوانید

پروژه راه اندازی ماژول ITG3200 توسط برد AVR Wizard

  راهنما راه اندازی ماژول ITG-3200 توسط برد AVR Wizard هدف از این آموزش چگونگی برقراری ارتباط با یک سنسور دیجیتال و راه اندازی یک LCD...

بیشتر بخوانید
لطفاً شکیبا باشید...

Media

redronic.com