موتور

ماشین AC
فروشگاه قطعات الکترونیک و رباتیک خوارزمی ***

موتور AC

ژنراتورهایی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی AC و موتورهایی که انرژی الکتریکی AC را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند، ماشین‌های AC گفته می‌شود.

بخوانید ...

موتورهای بدون هسته

موتورهای DC بدون هسته نسبت به موتورهای DC معمولی، تفاوت‌های قابل توجهی دارند. تفاوت مهم آن‌ها در سیم‌بندی روتور است. به عبارت دیگر، در ساختار

بخوانید ...

موتور DC

موتور DC  به ماشین DC که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند، موتور DC می‌گویند. اکثر موتورهای DC شبیه موتورهای AC هستند؛ زیرا

بخوانید ...

سروو موتور

سروو موتور یا موتور کنترل، همان موتور DC است که قابلیت فیدبک و کنترل به آن اضافه شده‌است. معمولا در این موتورها جهت کنترل بهتر

بخوانید ...
redronic.com