مهندسی پزشکی

what is EMG ?
حسین گرامی

EMG یا نوار عصب و عضله چیست؟

نوار عصب و عضله (EMG) یک روش تشخیص بیماری است که وضعیت سلامتی ماهیچه ها و سلول های عصبی کنترلی آنها را ارزیابی می کند.
در این نوشتار به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.

بخوانید ...
آناتومی کلاه EEG
حسین گرامی

آناتومی کلاه EEG

تجهیزات EEG در سالهای اخیر به طور گسترده‌ای کاربر پسند شده است و از توانمندی‌های آن می توان تا حد زیادی بهره برد.
در این مقاله ، ما برخی از فناوری های موجود را بررسی خواهیم کرد و فاکتورهای مهمی که هنگام انتخاب محصول باید در نظر بگیریم را مورد بحث قرار خواهیم داد.

بخوانید ...
redronic.com