لوگو اردوینو
ARM_logo.svg
Avr_logo.svg
لوگو رزبری پای
پروژه‌های AVR
GebraBit