آناتومی کلاه EEG

آناتومی کلاه EEG

تجهیزات EEG در سالهای اخیر به طور گسترده‌ای کاربر پسند شده است و از توانمندی‌های آن می توان تا حد زیادی بهره برد.
در این مقاله ، ما برخی از فناوری های موجود را بررسی خواهیم کرد و فاکتورهای مهمی که هنگام انتخاب محصول باید در نظر بگیریم را مورد بحث قرار خواهیم داد.

ادامه مطلب