ADC parameters

پارامترهای عملکردی ADC

تمامی سازندگان ادوات نیمه هادی، برای بیان عملکرد یک ADC از مشخصات مشترکی استفاده می‌کنند. معمولا تولید کنندگان مختلف از واحدهای مختلفی برای تعریف مشخصات ADC استفاده می‌کنند. این پراکندگی در استفاده از واحدها ممکن است منجر به تفسیر نادرست عملکرد ADC ها هنگام مقایسه شده و در نهایت به انتخاب نادرستی بیانجامد. در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه مقادیر واحدهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنیم.

ادامه مطلب