Raspberry Pi OS

معرفی سیستم عامل های برتر Raspberry Pi (بخش دوم)

برای گسترش عملکرد Raspberry Pi ، از یک سیستم عامل به عنوان پلی بین کاربر و سخت افزار استفاده می شود .در حقیقت سیستم عامل مهمترین چیزیست است که به شما در تهیه و اجرای برنامه ها کمک می کند. سیستم عامل به سخت افزار کمک می کند تا ارتباطی متقابل و معنی دار با کاربر داشته باشد. مدیریت CPU ، حافظه ، دیسک درایو ، چاپگر و سرویس هایی کاربری برعهده سیستم عامل است. اگرچه Raspbian سیستم عامل رسمی Raspberry Pi بوده ، اما سیستم عامل های جایگزین دیگری نیز وجود دارد که می توانید در پروژه های Raspberry Pi از ان ها استفاده کنید.

ادامه مطلب