Arduino Serial Connection

ارتباطات در آردوینو

در حال حاضر UART, I2C و SPI پرکاربردترین رابط‌های سخت‌افزاری هستند که در میکروکنترلرها بکار گرفته می‌شوند.
در این نوشتار رابط‌های مختلف با هم مقایسه شده و از نظر عوامل مختلفی نظیر پروتکل‌ها و مزایا و معایب هرکدام مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین مثال‌هایی از کاربردهای مختلف این رابط‌ها در میکروکنترلرها و بخصوص آردوینو آورده شده است.

ادامه مطلب