بوت شدن رزبری پای در محیط CommandLine

بوت شدن رزبری پای در محیط CommandLine

با راه اندازی Raspbian Jessie تفاوت قابل توجهی که کاربران متوجه آن می شوند این است که Pi شما بطور مستقیم وارد یک رابط کاربری گرافیکی (به جای (CLI ، )مانند (Raspbian Wheezy می شود.

این عالیست ، اما اگر CommandLine را ترجیح می دهید ، و رابط کاربری گرافیکی را نخواستید چطور؟ خوب ، شما به راحتی می توانید به Pi بگویید که به CLI بوت شود.

ادامه مطلب