لوگو اردوینو
Avr_logo.svg
لوگو رزبری پای
پروژه‌های AVR
GebraBit