پروتکل Ethernet (بخش سوم)

Ethernet یک پروتکل دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگنال حامل آسنکرون با طول Payload بین 46 تا 1500 بایت و نرخ داده صدها مگابایت در ثانیه است. این پروتکل، یک پروتکل لایه data link و Physical است که استاندارد IEEE 802.3 مشخصه¬های آن را مشخص کرده است. مشخصه¬های Ethernet در سالیان اخیر برای داشتن سرعت انتقال بالاتر و ارایه قابلیت¬های جدید گسترش یافته است. در جدول 1 برخی از استانداردهای رایج Etrhernet نشان داده شده است. لازم به ذکر است که Ethernet در کاربردهای Low power ، گزینه مناسبی نیست.

ادامه مطلب

پروتکل Ethernet (بخش دوم)

مدل TCP/IP یا Transmission Control Protocol/Internet protocol که به نام¬های دیگر مانند Internet protocol suit یا Protocol Stack نیز معروف است، مدلی مفهومی و مجموعه¬ای از پروتکل¬ها است که در اینترنت و شبکه¬های کامپیوتری مورد استفاده قرار می¬گیرد.

ادامه مطلب