پروژه راه اندازی سنسور پزشکی دما MLX90614 با استفاده از مجموعه آموزشی AVR WIZARD به زبان C

  میدان دید سنسور MLX90614 میدان دید دماسنج IR یک ویژگی مهم از سنسور بوده که آگاهی از آن بسیار مهم است که در واقع رابطه بین ف...

ادامه مطلب