پروژه راه اندازی سنسور پزشکی دما MLX90614 با استفاده از مجموعه آموزشی AVR WIZARD به زبان C

  میدان دید سنسور MLX90614 میدان دید دماسنج IR یک ویژگی مهم از سنسور بوده که آگاهی از آن بسیار مهم است که در واقع رابطه بین ف...

ادامه مطلب

پروژه راه اندازی سنسور ژیروسکوپ و شتاب سنج ICM20689 با استفاده از مجموعه آموزشی AVR WIZARD به زبان C

فهرست مطالب راهنمای راه‌اندازی سنسور ژیروسکوپ و شتاب‌سنج ICM20689 با استفاده از مجموعه آموزشی AVR WIZARD به زبان Cهدف از این ...

ادامه مطلب