پروژه راه اندازی سنسور فاصله سنج آلتراسونیک SR04 با استفاده از Raspberry Pi به زبان پایتون

فهرست مطالب هدف از این آموزش راه اندازی سنسور فاصله سنج آلتراسونیک SR04  به زبان  پایتون  توسط برد  Raspberry Pi  می‌باشد.قطع...

ادامه مطلب

پروژه-DHT22-با-رزبری-پای

پروژه راه اندازی سنسور دما و رطوبت DHT22 با استفاده از Raspberry Pi به زبان پایتون

فهرست مطالب هدف این آموزش راه اندازی  پروتکل  1WIRE به زبان پایتون می‌باشد.( شما می‌توانید سنسور های مشابه که خروجی 1WIRE  دا...

ادامه مطلب

پروژه-DHT11-با-رزبری-پای-

پروژه راه اندازی سنسور دما و رطوبت DHT11 با استفاده از Raspberry Pi به زبان پایتون

فهرست مطالب هدف از این آموزش راه‌اندازی  پروتکل 1WIRE به زبان پایتون می‌باشد.(شما می توانید سنسور های مشابه که خروجی 1-WIRE د...

ادامه مطلب