آموزش جامع و کامل نرم افزار ISE برای کار با FPGA و CPLD های شرکت Xilinx (بخش سوم)

امروزه اکثر FPGA ها SRAM-based هستند بدین معنی که پس از قطع تغذیه، برنامه FPGA پاک می‌شود و باید مجدداً پروگرم شوند. برای حل این مشکل معمولاً یک حافظه Flash به FPGA متصل می‌شود تا پس از وصل تغذیه آن Bit Stream از روی آن بارگذاری شود. لازمه این امر پروگرم کردن حافظه Flash است.

ادامه مطلب

آموزش جامع و کامل نرم افزار ISE برای کار با FPGA و CPLD های شرکت Xilinx (بخش اول)

از نرم افزار ISE برای توسعه مدارات دیجیتال بر روی FPGA و CPLD های شرکت Xilinx استفاده می‌شود. این نرم افزار کلیه فازهای توسعه نظیر طراحی، شبیه سازی، سنتز و دیباگ را دربر می¬گیرد. در این گزارش هر فاز بطور مفصل شرح داده شده است.

ادامه مطلب