مفاهیم پایه الکترونیک

مدارهای AC

مدارهای AC و نظریه مدارهای AC

تقویت کننده

ترانزیستور دوقطبی و تقویت‌کننده‌های FET

تضعیف کننده

تضعیف‌کننده‌های پسیو

اعداد باینری

اعداد باینری

جبر بول

جبر بولی

خازن

انواع خازن‌ها و راکتانس خازن

منطق ترکیبی

مدارهای منطقی ترکیبی

اتصالات

اتصالات

شمارنده‌ها

شمارنده‌ها و تقسیم کننده‌های فرکانسی

مدارهای DC

تعریف مدارهای DC و تئوری این مدارها

دیودها

دیودهای نیمه‌هادی و یکسوسازها

الکترومغناطیس

الکترومغناطیس‌ها و القاگرها

فیلترها

فیلترهای Op-Ampهای اکتیو و پسیو

سلف

انواع سلف و ضریب القایی

قطعات I/O

سنسورهای ورودی و محرک‌های خروجی

گیت‌های منطقی

گیت‌های منطقی و جدول صحت آن‌ها

مدارهای متفرقه

مدارهای الکترونیکی متفرقه

تقویت کننده‌های عملیاتی

Op-ampها و کانفیگ آن‌ها

اسیلاتور

اسیلاتورها و مدارهای

الکترونیک قدرت

المان‌های الکترونیک قدرت

منبع تغذیه

طراحی منبع تغذیه

شبکه‌های RC

شبکه‌های RC و مدارهای شارژ کننده

مقاومت‌ها

انواع مقاومت و اتصال آن ها

منابع

آموزش انواع خازن‌ها و راکتانس خازن

منطق ترتیبی

آموزش شبکه‌های RC و مدارهای شارژ کننده

سیستم‌ها

آموزش انواع مقاومت و اتصال آن ها

مبدل‌ها

آموزش انواع خازن‌ها و راکتانس خازن

ترانزیستور

آموزش شبکه‌های RC و مدارهای شارژ کننده

ژنراتور موجی

آموزش انواع مقاومت و اتصال آن ها

redronic.com