سنسور چیست

حسگر(سنسور) چیست؟

0

 حسگر[1] (سنسور) چیست؟!

حسگر(سنسور) وسیله‌ایست که یک کمیت فیزیکی را اندازه‌گیری یا شناسایی و آن‌ را به فرمی دیگر تبدیل می‌کند. در تعریفی دیگر، حسگر وسیله‌ای است که سیگنال‌هایی از هر حوزه انرژی را، به حوزه الکتریکی تبدیل کند. نقطه مقابل حسگر، عمل‌گر[2] است که سیگنال را به عکس‌العملی( معمولا مکانیکی) تبدیل می‌کند. مبدل[3] وسیله‌ای است که انرژی را از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می‌کند.

شکل 1: مجموعه‌ای از چند حسگر

حسگر و مبدل اغلب به صورت مترادف به‌کار می‌روند. موسسه استاندارد ملی امریکا[4] در تعریفی، مبدل را اینگونه تعریف کرده است: “وسیله‌ای که نسبت به یک کمیت خاص، خروجی قابل استفاده‌ای را فراهم می‌کند”. خروجی به صورت یک کمیت الکتریکی و کمیت اندازه‌گیری شده به صورت یک کمیت فیزیکی، خاصیت یا وضعیتی که اندازه‌گیری می‌شود، تعریف می‌شود.

به طور کلی حسگرها را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

*  چند جهتی غیرفعال[5] مانند حسگر رطوبت یا میکروفون.

* باند باریک غیرفعال مانند دوربین.

* فعال[6] مانند رادار.

در عمل یک بده‌ بستانی[7] بین دقت، قابلیت اطمینان، مصرف انرژی، هزینه، سایز و … وجود دارد. پارامترهایی که عموما توسط حسگرها اندازه‌گیری می‌شوند، عبارتند از:

  • اندازه‌گیری‌های فیزیکی، شامل مگنومترهای دومحوره، شدت نور مرئی و فرابنفش، رادیویی، رطوبت، دما، فشاراتمسفر، مه و گرد و غبار، صدا، شتاب سنج دو محوره، موج ضربه، لرزش، فشار فیزیکی و حرکت، ویدئو و تصویر، موقعیت و جابجایی.
  • اندازه‌گیری‌های شیمیایی و زیستی، شامل حضور یا غلظت یک ماده در یک سطح غلظت خاص.
  • اندازه‌گیری‌های رخداد، شامل تعیین رخدادهای انسانی و طبیعی، مانند رخدادهای سایبری، رهگیری رخدادهای داخلی و خارجی.

محرك ها نیز تقسیم بندی همانند حسگرها دارند و شامل رله‌ها، موتورها و یا لامپ‌ها می‌با شند و از همین رو

به طراحی پروتکل خاصی برای ارتباط با آن‌ها نیاز نمی‌باشد.

 

[1] Sensor

[2] Actuator

[3] transducer

[4] ANSI

[5] Passive

[6] Active

[7] Trade off

Choose your Reaction!
دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

redronic.com